735581574185382

Chiropractie

Chiropractie is een manuele behandelmethode die zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en preventie van functiestoornissen in de wervelkolom en het bewegingsstelsel.

Kenmerkend van chiropractie is de relatie tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel. Een goed functionerend zenuwstelsel is nodig om het bewegingsappraat aan te sturen. Een functiestoornis van de wervelkolom kan deze aansturing belemmeren waardoor klachten als pijn en stijfheid kunnen ontstaan.

De chiropractor heeft als doel de oorzaak te vinden van deze klachten en de gevonden stoornissen te corrigeren waardoor het lichaam weer optimaal kan functioneren. Met een holistische benadering probeert de chiropractor niet alleen de patiënt van zijn klachten af te helpen, maar op de lange termijn ook de vitaliteit in het dagelijkse leven te ondersteunen

De NCA chiropractor is een universitair geschoolde expert op het gebied van rugklachten, nekklachten en andere klachten met een oorsprong in de wervelkolom, het zenuwstelsel en de spieren en gewrichten. Uw chiropractor gaat te werk volgens het Evidence-Based principe, wat inhoudt dat zijn/haar werk zo veel mogelijk gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke kennis.

De behandeling

Eerste consult

Het eerste consult neemt 45-60 minuten in beslag en bestaat uit de drie volgende onderdelen:

1. Intake gesprek

Voorafgaand aan het eerste consult dient u een vragenlijst in te vullen, deze wordt door de chiropractor bekeken. De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek waarin de chiropractor erachter probeert te komen wat precies de oorzaak van uw probleem is en welke factoren hierin een rol spelen.

2. Lichamelijk onderzoek

Hierna volgt het lichamelijk onderzoek om tot een duidelijker beeld van het probleem te komen. Tijdens dit onderzoek wordt er onder andere naar uw (lichaams) houding gekeken, worden er verschillende orthopedische en neurologische testen afgenomen en wordt de mobiliteit van uw gewrichten en spieren wordt gecontroleerd.

Na het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek bespreekt de chiropractor de conclusies uit het onderzoek met u . Hij zal een behandelplan opstellen en deze met u bespreken. Eventuele aanvullingen op de behandeling, zoals speciefiek advies over ergonomie (houding) en gepaste oefeningen worden op dit moment ook besproken. Mocht na het onderzoek blijken dat een doorverwijzing naar de huisarts of een andere therapeut nodig is, dan wordt dit met u besproken.

3. Behandeling

Tot slot volgt de behandeling. De chiropractor zal in overleg met u voor de behandelmethode kiezen die op dat moment het best bij uw en uw klachten past. Chiropractoren staan bekend om het gebruik van manipulatie (ook wel bekend als ‘kraken’). Hoewel manipulatie een zeer effectieve behandelmethode kan zijn, is dit niet de enige behandelmethode. Voorbeelden van andere mogelijke behandelingen zijn trigger point therapie (shiatsu), rek en strek mobilisaties, ademhalingsoefeningen en het gebruik van craniosacrale technieken.

Vervolg consult

Bij vervolgconsulten werkt de chiropractor volgens het opgestelde behandelplan en is er voortdurend aandacht voor de ontwikkeling van uw klachten. Een vervolgconsult neemt gemiddeld 20 minuten in beslag.

Neem Contact Op